Keele valik

English
Estonian
Russian

Internetipoe Baggys24.com müügitingimused

Terminid:

Tarbija – teovõimeline füüsiline isik, kes soetab Kaupu veebilehelt www.baggys24.comostmise teel eranditult isiklike, pere, kodu ja teiste vajaduste jaoks, mis ei ole seotud ettevõtlusega.

Müüja - Adelli Kaubanduse OÜ.

Internetipood – Müüjale kuuluv, Internetivõrgu aadressiga Veebileht www.baggys24.com. Veebilehel on Müüja poolt oma Tarbijatele Tellimuste vormistamiseks esitatud kaubad ning ka Tellimuste makse- ja tarnetingimused.

 

Veebileht - www.baggys24.com.

Kaup – tsiviilkäibest kõrvaldamata materiaalne objekt, mis on müügiks esitatud Müüja Veebilehel.

 

Tellimus – Tarbija poolt kohasel viisil vormistatud päring Veebilehel valitud Kaupade loendi tarnimiseks näidatud aadressil.

 

Tarnija – kolmas isik, Omniva või muu, kes pakub Müüjale lepingujärgset Kaupade Tarbijale tarnimise teenust.

 

  1. Müügitingimuste kehtivus

 

1) Müügitingimused kehtivad www.baggys24.com veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Adelli Kaubanduse OÜ (edaspidi Müüja või Veebipood www.baggys24.com) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

 

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad www.baggys24.com veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

 

3) Veebipood www.baggys24.com jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.baggys24.com, seoses sellega Tarbija kohustub regulaarselt muutusi jälgida.

 

4) Veebilehe administraatoriks onAdelli Kaubanduse OÜ.

 

5) Müüja nõustub Internetipoest Kaupade tellimisel alltoodud Kaupade Müügitingimustega (edaspidi – Tingimused).

 

6) Käesolevad Tingimused, samuti Veebilehel Kauba kohta toodud informatsioon, loetakse vastavalt VÕS §9 ja §52 lepinguks.Kauba ostu-müügi leping eraisikust tarbija ja müüja vahel loetakse sõlmituks, kui Tarbija kinnitab tellimuse internetipoes domeeninimega www.baggys24.com ja müüja saab Interneti vahendusel tellimuse andmed.

 

7) Kogu Veebilehel asuv tekstiline informatsioon ja graafilised kujutised on Müüja ja/või tema lepinguosaliste omand.

 

8) Tarbija nõustub Tingimustega Tellimuse vormistamise viimasel etapil Veebilehel nupuvajutusega „Vormistada tellimus“.

2. Registreerimine Veebilehel

 

1) Tellimuse vormistamiseks on Tarbijal vajalik Veebilehel registreeruda või votmistada tellimust külalisena, tutvuda käesolevate Internetipoe Müügieeskirjadega ja aktsepteerida neid.

2) Müüja ei kanna vastutust Tarbija poolt registreerimisel esitatud informatsiooni täpsuse ja õigsuse eest.

 

3) Tarbija kohustub kolmandatele isikutele mitte avaldama oma registreerimise juures kasutatud kasutajanime ja parooli. Kui Tarbijal tekivad kahtlused oma kasutajanime ja parooli turvalisuse või nende mittesanktsioneeritud kasutamise osas kolmandate isikute poolt, kohustub Tarbija sellest viivitamatult Müüjat teavitama, saates tema elektronposti aadressile info@baggys24.com elektronkirja.

 

3. Konfidentsiaalsus ja isikuandmete kaitse

 

3.1. Tarbija informatsiooni esitamine:

 

3.1.1. Veebilehel registreerimisel esitab Tarbija järgmise informatsiooni: Perenimi, Eesnimi, elektronposti aadress, Veebilehe parool.

 

3.2. Veebilehel registreerudes ja oma isikuandmeid esitades nõustub Tarbija nende töötlemisega Müüja poolt, sealhulgas ka Müüja kaupade ja teenuste edendamise eesmärgil.

 

3.2.1. Kui Tarbija ei soovi, et tema isikuandmeid töödeldakse, peab ta sellest Müüjat teavitama e-posti aadressil info@baggys24.com. Sel juhul kustutatakse kogu Tarbija poolt esitatud informatsioon (sealhulgas kasutajanimi ja parool) Müüja Kliendibaasist ning Tarbija ei saa Veebilehel Tellimusi esitada.

 

3.3. Tarbija poolt esitatud ja Müüja poolt saadud informatsiooni kasutamine

 

3.3.1 Müüja kasutab informatsiooni

- Tarbija registreerimiseks Veebilehel;

- oma kohustuste täitmiseks Tarbija ees;

- Veebilehe töö analüüsi ja hinnangu andmise jaoks;

- Müüja poolt korraldatud kampaaniate võitja määramiseks.

 

3.3.2. Müüjal on õigus saata Tarbijale reklaami ja informatiivse sisuga teateid. Kui Tarbija ei soovi Müüjalt reklaamteateid saada, peab ta muutma registreerimise vastavaid seadistusi.

 

3.4. Müüja saadud informatsiooni avalikustamine:

 

3.4.1. Müüja kohustub Tarbijalt saadud informatsiooni mitte avalikustama. Rikkumiseks ei peeta Müüja poolt informatsiooni edastamist Müüja lepingulistele agentidele ja kolmandatele isikutele Müüja kohustuste täitmiseks Ostja ees.

 

3.4.2. Rikkumiseks ei peeta informatsiooni avalikustamise kohustust, mis on põhjendatud ja rakendatud vastavuses seaduse nõuetega.

 

3.5. Müüja ei kanna vastutust Tarbija poolt Veebilehel esitatud kõigile kättesaadaval viisil esitatud andmete eest.

 

4. Hinnainfo

 

1)Kõik veebipoes www.baggys24.com toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

 

2) Tellimuse täissummale lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile:

2.1 Kättesaamine ühes Baggys`e poodidest 0.00 €;

2.2. Omniva pakiautomaat Eestis 3,80 €;

2.3. Omniva pakiautomaat Lätis 8,00 €;

2.4. Omniva pakiautomaat Leedus 8,80 €;

2.5. Omniva postkontor Eestis sõltuvalt tellimuse kaalust

kaal

hind

kuni 3 kg

4,00 €

3-5 kg

4,50 €

5-10 kg

6,50 €

üle 10 kg

9,00 €

2.6. Läti ja Leedu postkontor sõltuvalt tellimuse kaalust

kaal

Läti

Leedu

kuni 500 g

7,00 €

7,00 €

0,6-2 kg

18,00 €

18,00 €

üle2,1kg

15,00 € + 2,3 € /kg

15,00 € + 1,5 € /kg

 

2.7.Kui tarneriik on Eesti ja ostu kogusumma on 80 euro ja rohkem, ei lisandu hinnale transpordi hind.

 

3) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksmiseni.Kauba Hind näidatakse Veebilehel. Kui Tarbija on tellinud ebaõige näidatud hinnaga Kauba, informeerib Müüja Tarbijat sellest esimesel võimalusel, et kinnitada parandatud hinnaga Tellimus või Tellimus tühistada. Kui Tarbijaga pole võimalik ühendust saada, loetakse antud Tellimus tühistatuks. Kui Tellimuse eest oli makstud, tagastab Müüja Tarbijale Tellimuse eest makstud summa.

 

4) Müüja võib Veebilehel Kauba hinda ühepoolselt muuta (kampaaniad, hinnaalandused jmt). Tarbija poolt tellitud Kauba hind seejuures muutmisele ei kuulu.

 

5) Kaupade ettemaksu korral võetakse Tellimus menetlusse ainult pärast Tarbija rahaliste vahendite laekumist Müüja arvelduskontole.

 

6) Kauba eest pangakaartidega tasumise eripärad.

 

6.1) tehinguid pangakaartidega sooritatakse ainult kaardi omaniku või tema volitatud isiku poolt.

6.2) Pangakaartidega tasumise kord on toodud Veebilehe jaotises „Kauba eest tasumine“.
6.3) Tehingu autoriseerimine teostatakse panga poolt. Kui pangal on alust arvata, et tehing on kelmusliku iseloomuga, on pangal õigus antud tehingust keelduda.

 

7) Müüjal on õigus pakkuda Tarbijale Kauba hinnaalandusi ja kehtestada boonusprogramme. Hinnaalanduste liigid, arvestamise kord ja tingimused on toodud Veebilehel.

 

8) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Adelli Kaubanduse OÜ vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

9) Veebipood www.baggys24.com jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.baggys24.com.

 

5. Tellimuse vormistamine

 

1) Lisage soovitud tooted ostukorvi, määrates eelnevalt nende koguse, suuruse ja värvi, kui see on nõutud.

 

2) Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Vormista tellimusˮ.

 

3) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „MAKSTAˮ. Seejärel kuvatakse ekraanile arve, mille saate tasuda mugavalt pangalingi kaudu (Swedbank, SEB, Nordea) või teiste makselahenduste abil pankades euromaksena (VISA/MasterCard). Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt.

4) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

 

5) Tellimuse vormistamisel esitab Tarbija järgmise informatsiooni: Tarbija või Tellimuse Saaja pere- ja eesnimi, Tarbija aadress (linn, maakond/piirkond, postiindeks, riik), Tellimuse kohaletoimetamise aadress (juhul, kui Tarbija soovib Kauba kohaletoimetamist teisele aadressile), kontakttelefoninumber.


6) Pärast tellimuse vormistamist edastatakse Tarbijale tellimuse eeldatav tarnetähtaeg.
Näidatud tähtaeg sõltub Kaupade olemasolust Müüja laos, Tellimuse menetlemisele kuluvast ajast, tarne aadressist ja piirkonnast.


Tarbijale näidatakse Tellimuse vormistamisel Veebilehel Kauba eeldatav tarnetähtaeg. Tellimuse täitmise lõplik tähtaeg sõltub tarne aadressist ja piirkonnast, valitud Tarnijast ning ei sõltu otseselt müüjast.

 

7) Kui Müüja laos puudub vajalik kogus tellitud Kaupa, teavitab Müüja sellest Tarbijat elektroonilise teatega või telefoni teel. Tarbijal on õigus vastu võtta olemasolevas koguses Müüja Kaupa või tühistada Tellimuses antud Kauba positsioon. Müüjal on õigus Tarbijalt 2 päeva jooksul vastuse mittesaamise korral tühistada antud Kaup Tellimusest.

 

8) Müüjal on õigus keelduda lepingu sõlmimisest ja Tellimuse vormistamisest, kui Tarbijal on teised Tellimused juba vormistatud ja mitte kätte saadud.

 

9) Kõik Veebilehel toodud infomaterjalid on informatiivse iseloomuga ning ei saa Kauba omaduste ja näitajate kohta anda täielikult tõepärast informatsiooni (sh värvus, suurus ja vorm). Küsimuste tekkimise korral Kauba omaduste ja näitajate kohta, peab Tarbija enne Tellimuse vormistamist pöörduma Müüja poole.

10) Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E−R 9.00−17.00. Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval. Kehtib ka „tulen kaubale ise järeleˮ tarnevaliku puhul.

 

6. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub veebipood www.baggys24.com andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood www.baggys24.com poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipoele www.baggys24.com tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

 

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 2 tunni möödudes alates tellimuse vormistamisest.

 

3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole. Tarbijapoolset Kauba eest tasumist loetakse Tarbija kinnituseks, s.o otsese tahteavaldusena väljendatud nõusolek lepingu sõlmimiseks.

 

7. Kohaletoimetamine

 

1)Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood www.baggys24.com tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele Tarnijale. Müüja on kohustatud Tarbijale üle andma kauba, mille kvaliteet vastab lepingule ja Tarbijale lepingu sõlmimisel ning talle kauba üleandmise ajal esitatud informatsioonile (kauba juurde kuuluvas tehnilises dokumentatsioonis, etikettidel, pealekantud markeeringutel või muul viisil, mis on ette nähtud eri liiki kaupade puhul).

 

2) E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole. Müüja rakendab kõiki meetmeid Veebilehel toodud tarnetähtaegade täitmiseks, sellegipoolest on selles Müüjast mittesõltuvate ettenägematute asjaolude tõttu võimalikud viivitused.

 

3) Kauba juhusliku hävinemise või kahjustumise risk läheb Tarbijale üle kauba üleandmise hetkel Tarnijale.Tellimuse mittetarnimise korral hüvitab Müüja Tarbijale tema poolt tehtud Tellimuse ja veokulu ettemaksu pärast Tarnijalt kadumaläinud Tellimuse kohta kinnituse saamist.

 

4) Iga Tellimuse tarnekulu arvestatakse eraldi, seda näidatakse Veebilehel Tellimuse vormistamise viimases etapis lähtudes Tellimuse kaalust, tarne regioonist, veo meetodist ja makseviisist.

 

5) Kauba väljastamisel ühes Baggys'e poodidest antakse Tellimus üle Tarbijale või isikule, kes on märgitud Tellimuse Saajana. Kui ülalmainitud isikud ei saa sularahas makstud Tellimust vastu võtta, antakse Tellimus üle isikule, kes esitab Tellimuse andmed (saadetise number ja/või Saaja ees- ja perenimi).

 

6) Kelmuse vältimiseks ettemaksuga Tellimuse üleandmisel ning samuti antud jao punktis 5 endale võetud kohustuste täitmiseks on Tellimust väljastaval isikul õigus nõuda Saajalt isikuttõendavat dokumenti ning viidata Tellimuse kviitungil Saaja poolt esitatud dokumendi liigile ja numbrile. Müüja tagab Saaja isikuandmete konfidentsiaalsuse ja kaitse.

 

7) Tellimuse vormistamisel Müüjalt Ostja jaoks kättesaadavaks tehtud ja Tarnijalt Ostjale Tellimuse üleandmiseks määratud tarnetähtajad on piiratud ning need kuvatakse vastava tarneviisi valiku etapil.

 

8) Tellimuse mittekättesaamist vastavalt käesoleva jao punktis 7 toodud tähtaja jooksul loetakse Tarnija ostu-müügitehingust keeldumiseks ning see on aluseks Müüjapoolseks Tellimuse tühistamiseks. Kui saamatajäänud Tellimuse eest oli teostatud ettemaks, tagastatakse rahalised vahendid Tarbijale, välja arvatud kauba transpordikulu.

 

9) Müüja ei kanna vastutust Tarnija tarnetähtaegade pikendamise eest, kuna need tähtajad ei sõltu otseselt Müüjast.

 

10) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

 

11) Veebipood www.baggys24.com ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele ja/või Kohaletoimetamise Teenistusele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood www.baggys24.com ei saanud mõjutada ega ette näha.

 

8. Tagastamisõigus

 

1) Tarbijal on õigus keelduda tellitud Kaubast enne selle üleandmist Tarnijale ning pärast Kauba kättesaamist 14 päeva jooksul, välja arvatud ostu (kättesaamise) päev. Kohase kvaliteediga Kauba tagastamine on võimalik juhul, kui on säilinud selle kaubanduslik välimus, tarbimisomadused ning antud Kauba ostu ja ostutingmusi tõendavad dokumendid.

 

2) Tagastamisele ei kuulu aluspesu esemed (aluspüksid/rinnahoidjad/sukkpüksid/sokid) ning ka ilma etikettideta kaubad.

 

3) Taganemisavalduse tüüpvorm on toodud veebipoe www.baggys24.com kodulehel.

 

4) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

 

5) Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba tagastamise avaldus, mille vormi leiab veebipoe www.baggys24.com kodulehelt, ning saata see koos tagastatava tootegaaadressile Tallinn 12915, Kadaka tee 46 hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

 

6) Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale ja/või Kohaletoimetamise teenistusele.

 

7) Veebipood www.baggys24.com tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

 

8) Tarbija võib mittekohase kvaliteediga Kauba tootjale või Müüjale tagastada ja nõuda makstud raha tagastamist garantii-, kõlblikkuse tähtaja jooksul, või, kui selline tähtaeg pole määratud, mõistliku tähtaja jooksul. Tarbija võib nõuda mittekohase kvaliteediga Kauba vahetamist või puuduste kõrvaldamist.

 

9) Rahalised vahendid kuuluvad tagastamisele samal viisil, mida Tarbija kasutas Kauba eest tasumisel.

 

10) Toimingud müüjapoolse ümbersorteerimise/sorteerimise vea korral.


10.1.
Kui Tellimuses sisaldub Kaup, mis ei vasta tellitud sortimendile (sorteerimise viga), on Tarbijal õigus keelduda antud Kaubast ja nõuda Kauba vahetamist Tellimuses ettenähtud sortimendi ulatuses, või Kaup tagastada ja nõuda Kauba eest rahalisi vahendeid.

10.2. Tarbijale sorteerimise vea tõttu üleantud Kaup kuulub Müüjale tagastamisele.

10.3 Sortimendile mittevastava Tellimusse kuuluva kauba vahetamine teostatakse kauba tagastamise avalduse täitmisega poolte Tarbija poolt. Avalduse vormi leiab veebipoe www.baggys24.com kodulehelt. Antud avalduses on vaja täita isikuandmete ja tellimuse andmete väljad, märkida tagastamise põhjus (vale toode) ning täita tabelid „Tagastatud tooted“ ja „Asendustooted“ saata see koos tagastatava tootegaaadressile Tallinn 12915, Kadaka tee 46 hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. Täidetud avaldus on vaja saata koos tagastatava tootegaaadressile Tallinn 12915, Kadaka tee 46.

 

9.Garantiitingimused ja vastutus

 

9.1. Müüja ei kanna vastutust Tarbija poolt Veebilehelt tellitud Kaupade mittekohasest kasutamisest tingitud kahju eest.

9.2. Müüja ei vastuta Ostja kahju eest, mis on tekkinud järgmistel põhjustel:

- ebaõigete andmete ära määramine Tellimuses;

- kolmandate isikute mitteõiguspärased toimingud;

- soetatud Kauba kasutamisvõimaluse puudumine.

9.3. Pooled vabastatakse vastutusest täita oma kohustusi täies või osalises mahus, kui selline mittetäitmise olukord ilmnes vääramatu jõu mõju tagajärjel, mis tekkis pärast Eeskirjade tingimuste jõustumist, erakorraliste sündmuste tõttu, mida Pooled ei saanud ette näha ja mõistlike vahenditega ennetada (Force Majeure).

9.4. Müüjal on õigus oma suhetest Tarbijaga tulenevaid õigusi ja kohustusi loovutada või muul viisil edasi anda kolmandatele isikutele.

9.5. Ostja kohustub tellitud Kaupa mitte kasutama ettevõtlusega seotud eesmärkidel.

 

10. Vääramatu jõud

 

1) Veebipood www.baggys24.com ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood www.baggys24.com ei saanud mõjutada või ette näha.

 

 

11. Isikuandmete töötlemine

1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

2) Veebipoel www.baggys24.com on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

 

3)Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

4) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel.....(link otsepostituse mooduli juurde)

 

 

5) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

 

12. Pretensioonide esitamise kord

 

1) Veebipood www.baggys24.com vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

 

2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood www.baggys24.com poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

 

3) Kaubal puuduse ilmnemisel Tarbija on kohustuslik lõpetada kauba kasutamist.

 

4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood www.baggys24.com ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood www.baggys24.com.

 

5) Veebipood www.baggys24.com ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

 

6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada avaldus puudusega kauba kohta, mille vormi leiab veebipoe www.baggys24.com. Antud avalduses on vaja täita isikuandmete ja tellimuse andmete väljad, märkida tagastamise põhjus (toode on defektiga) ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus. Täidetud avaldus on vaja saata koos tagastatava tootegaaadressile Tallinn 12915, Kadaka tee 46.

 

7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

 

8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9) Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt www.baggys24.com ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel www.baggys24.com ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood www.baggys24.com ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

 

13. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

 

1) Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöördudaEuroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.